Καταχώρηση Ονόματος Domain

Η καταχώρηση ενός domain μπορεί να γίνει μέσα από την περιοχή πελατών, που βρίσκεται στη διεύθυνση URL: https://my.philoxenos.com/
Στην παραπάνω διεύθυνση κάνετε login με το e-mail σας και τον κωδικό που έχετε σαν πελάτης.

Στη συνέχεια πηγαίνετε στο "Domains" => "Κατοχύρωση domain", επιλέγετε να κατοχυρώσετε νέο domain, το πληκτρολογείτε και ακολουθείτε τη διαδικασία.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε κατ' ευθείαν στη διεύθυνση URL: https://my.philoxenos.com/cart.php?a=add&domain=register  όπου είναι η φόρμα κατοχύρωσης domain name.
  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Μεταβίβαση Domain Name με κατάληξη .gr

Για να γίνει μεταβίβαση ενός domain name με κατάληξη .gr από έναν ιδιοκτήτη σε άλλον θα πρέπει να...

Καταχώρηση Domain Name σε διαφορετικά στοιχεία

Η καταχώρηση domain σε στοιχεία άλλου πελάτη, γίνεται μέσα από την περιοχή πελατών στη διεύθυνση...

Ανάκτηση EPP Code

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης για το domain που...