Υπηρεσίες Backup

Για τις ανάγκες του οδηγού, ο backup server μας ονομάζεται server και ο server τον οποίο θέλετε να κάνετε backup ονομάζεται client

Αγορά

Προκειμένου να προχωρήσετε στην αγορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1) Επισκεφθείτε την Περιοχή Πελατών και επιλέξτε Υπηρεσίες --> Παραγγελία Νέων Υπηρεσιών
2) Επιλέξτε Εμφάνιση Μενού και στην συνέχεια Υπηρεσίες Backup EU για υπηρεσία backup σε χώρα της Ευρώπης ή Υπηρεσίες Backup US για υπηρεσία backup στις Η.Π.Α.
3) Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε τον διαθέσιμο χώρο που χρειάζεστε για backup. Αγοράζοντας περισσότερο backup χώρο διαθέτετε και περισσότερους backup agents από προεπιλογή. Επίσης σε κάθε προϊόν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους backup agents ανάλογα με τις ανάγκες σας
4) Στην φόρμα παραγγελίας τροποποιήστε τις επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες σας:
α) Διαλέξτε έναν διαφορετικό κύκλο τιμολόγησης
β) Αν χρειάζεστε επιπλέον backup agents, επιλέξτε την ποσότητα που χρειάζεστε
γ) Server IP: Εισάγετε την IP ενός από τους server σας που διαθέτετε στον Φιλόξενο

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι υπηρεσίες Backup που παρέχει ο Φιλόξενος λειτουργούν μόνο με servers που έχετε προμηθευτεί από εμάς. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε backup ενός server που δεν παρέχεται από τον Φιλόξενο.

Είσοδος στην υπηρεσία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της Περιοχής Πελατών
Συνδεθείτε στην Περιοχή Πελατών , επιλέξτε Υπηρεσίες --> Οι Υπηρεσίες μου και διαλέξτε την υπηρεσία backup που επιθυμείτε να διαχειριστείτε.
Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δείτε τα στοιχεία πρόσβασης στον backup server που φιλοξενείται η υπηρεσία σας
Επιλέγοντας Log In To Control Panel συνδέεστε αυτόματα στο περιβάλλον διαχείρισης του backup server

Προσθήκη Client στον backup server

Μπορείτε να κάνετε backup σε αριθμό servers ίσο με τους backup agents που έχετε προμηθευτεί. Αν χρειάζεστε επιπλέον agents, μπορείτε να προμηθευτείτε με επιπλέον κόστος. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε backup ενός server που δεν παρέχεται από τον Φιλόξενο.

Μόλις πραγματοποιήσετε την πρώτη είσοδο στο περιβάλλον διαχείρισης του backup server, θα διαπιστώσετε ότι ο πρώτος client ( επιλογή Protected Machines ) είναι ήδη εγκατεστημένος σύμφωνα με τα στοιχεία που εισάγατε στην φόρμα παραγγελίας.

Με την επιλογή New Machine μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους clients. Στο επόμενο μενού συμπληρώστε τα πεδία Machine Name, Host Name/IP & Port Number (στο Port Number εισάγετε πάντα 1167), επιλέξτε ένα Volume και στην συνέχεια πατήστε Save

Εγκατάσταση Agent σε Linux Server

Μετά την είσοδό σας στο περιβάλλον διαχείρισης του backup server και την προσθήκη των clients, πρέπει να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του Backup Agent σε κάθε client.

Πριν την εγκατάσταση, πρέπει να παραμετροποιήσετε σωστά το firewall του κάθε client, ώστε να δέχεται συνδέσεις από τον backup server που έχετε επιλέξει.
Πρέπει να επιτρέψετε την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση από/προς τις πόρτες και τις ip που αναφέρονται παρακάτω:
α) για τις Υπηρεσίες Backup EU: IP 87.98.130.186, πόρτα 1167 και IP 51.83.140.5 , πόρτα 1167
β) για τις Υπηρεσίες Backup US: IP 149.56.26.39 , πόρτα 1167 και IP 167.114.199.249 , πόρτα 1167

Μετά την ρύθμιση του firewall, προχωρήστε στην εγκατάσταση του backup agent στον κάθε client:
1. Επιλέξτε Protected Machines
2. Επιλέξτε Deploy agent software στην στήλη Actions, στον client που επιθυμείτε
3. Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη root. Αν η πόρτα του SSH είναι διαφορετική από την αρχική, επιλέξτε Custom Configurations. Εισάγετε την πόρτα στο πεδίο Connect using port και στο πεδίο Temporary Path εισάγετε /tmp . Τέλος, επιλέξτε Deploy Agent

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της εγκατάστασης από το Task History.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση, επιλέγοντας Test Agent Connection από την στήλη Actions στον Client της επιλογής σας.

Εγκατάσταση Agent σε Windows Server

Εκαταστήστε το .NET Framework 3.5 ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες της Microsoft στην διεύθυνση https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn482071.aspx .

Κατεβάστε τον R1soft Backup Agent από την διεύθυνση https://portal.massivegrid.com/files/ServerBackup-Windows-Agent-x64.msi. Μόλις ολοκληρωθεί το κατέβασμα, εγκαταστήστε τον agent. Στο τέλος της εγκατάστασης, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του server σας

Μετά την εκκίνηση του server, ανοίξτε το Server Backup Agent Configuration Utility
α) Στην καρτέλα Agent Configuration , επιβεβαιώστε ότι η πόρτα είναι η 1167 και δεν είναι επιλεγμένο το Agent debug mode
β) Στην καρτέλα Authorized Server Backup Manager, πατήστε το κουμπί Add και εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:
i) Filename: εισάγετε MassiveGRID
ii) Protocol: επιλέξτε https://
iii) Idera Server Backup Manager: Εισάγετε το Hostname που αντιστοιχεί στον Backup Server, στον οποίο έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία σας.

Μπορείτε να το δείτε πραγματοποιώντας είσοδο στην Περιοχή Πελατών. Επιλέξτε Υπηρεσίες -> Οι υπηρεσίες μου, διαλέξτε την υπηρεσία backup και επιλέξτε την καρτέλα Επιπλέον Πληροφορίες. Στο τέλος πατήστε OK

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο επίσημο documentation του R1soft στην διεύθυνση http://wiki.r1soft.com/

Αν διαθέτετε κάποιο από τα πακέτα υποστήριξης Manage Pro , Mission Critical ή Mission Critical Pro, παρακαλώ ανοίξτε ένα Αίτημα Υποστήριξης μέσω της Περιοχής Πελατών και θα παραμετροποιήσουμε την υπηρεσία backup σύμφωνα με τις ανάγκες σας

 

  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;