Υπηρεσίες Backup US

1 TB (με 1 R1Soft Agent)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 1 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία
2 TB (με 2 R1Soft Agents)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 2 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία
5 TB (με 3 R1Soft Agents)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 5 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία
10 TB (με 4 R1Soft Agents)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 10 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία
20 TB (με 5 R1Soft Agents)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 20 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία
50 TB (με 6 R1Soft Agents)

Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε μία ενεργή υπηρεσία στον Φιλόξενο, πριν μπορέσετε να αγοράσετε Backup υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να δηλώσετε την διεύθυνση IP του server σας με την παραγγελία μιας υπηρεσίας Backup.

 • 50 TB
  Χώρος
 • Ωριαία
  Συχνότητα Backup
 • US
  Τοποθεσία