Μεταβίβαση Domain Name με κατάληξη .gr

Για να γίνει μεταβίβαση ενός domain name με κατάληξη .gr από έναν ιδιοκτήτη σε άλλον θα πρέπει να συμπληρωθούν δύο (2) αιτήσεις συγκεκριμένα:

1. Παλαιός ιδιοκτήτης - pdfdocodt
2. Νέος ιδιοκτήτης - pdfdocodt

οι οποίες αφού υπογραφτούν από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποσταλλούν, σε εμάς, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Σε ηλεκτρονική μορφή , μέσω ticket προς το Τμήμα Χρεώσεων.
Β. Σε τηλεομοιοτυπία στο fax με αριθμό: 211-800-0068

  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Καταχώρηση Ονόματος Domain

Η καταχώρηση ενός domain μπορεί να γίνει μέσα από την περιοχή πελατών, που βρίσκεται στη...

Καταχώρηση Domain Name σε διαφορετικά στοιχεία

Η καταχώρηση domain σε στοιχεία άλλου πελάτη, γίνεται μέσα από την περιοχή πελατών στη διεύθυνση...

Ανάκτηση EPP Code

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης για το domain που...