Άρθρα

 Windows 2008/2012 Εγκατάσταση Ping Service

Για την καλή λειτουργία του high availability σε διακομιστή με Windows 2008/2012 είναι απαραίτητη...

 Εγκατάσταση CentOS 6.5 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού CentOS σε διακομιστή VPS-HA...

 Εγκατάσταση Debian 7 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Debian 7 σε διακομιστή VPS-HA...

 Εγκατάσταση Ubuntu 12.04 server on KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Ubuntu 12.04 σε διακομιστή...

 Εγκατάσταση Ubuntu 13.10 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Ubuntu 13.10 σε διακομιστή...