Ρύθμιση E-Mail σε Outlook Express

Αρχικά, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τους απαραίτητους λογαριασμούς e-mail που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το control panel σας.

Στην παρακάτω διαδικασία, αναφέρεται το domain: domainname.xyz Εσείς θα πρέπει να εντικαταστήσετε το domain domainname.xyz με το δικό σας domain.

1. Στο Outlook Express, πηγαίνετε στο μενού Tools (Εργαλεία) και κάντε click στο Accounts... όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express1

2. Στο παράθυρο που εμφανίζετε κάντε click στο Add και επιλέξτε Mail όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express2

3. Πληκτρολογήστε το όνομά σας όπως θέλετε να εμφανίζετε στα e-mails που θα στέλνετε (συνιστούμε τη χρήση λατινικών χαρακτήρων). Έπειτα πατήστε Next όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

outlook_express3

4. Πληκτρολογείστε την e-mail διεύθυνσή σας όπως την δημιουργήσατε από το control panel και κάντε click στο Next.

outlook_express4

5. Επιλέξτε τον server σαν POP3.

6. Για διακομιστή εισερχομένων πληκτρολογείστε mail.yourdomainname.com (όπου το yourdomainname.com είναι το domain σας. Θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με το domain που σας ανήκει).

7. Outgoing Mail Server: Πληκτρολογήστε τον ίδιο διακομιστή με την εισερχόμενη αλληλογραφία. Θα πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε και την ταυτοποίηση χρησιμοποιώντας το ίδιο username και password που θα χρησιμοποιήσετε και παρακάτω.

8. Κάντε click στο Next.

outlook_express5

9. Στο Account Name πληκτρολογείστε την e-mail διεύθυνσή σας. Επιπλέον πληκτρολογείστε το password που επιλέξατε κατά τη δημιουργία αυτού του account μέσα από το control panel.

outlook_express6

10. Κάντε click στο Next, έπειτα στο Finish και μετά στο Close

  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Πρόσβαση E-Mail μέσω WebMail

O Φιλόξενος σας παρέχει σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας και e-mail, τη δυνατότητα πρόσβαση στα...

Διαγραφή e-mail από τον διακομιστή για να μην γεμίζει το mailbox - Outlook Express

Ρυθμίσεις για το Outlook Express και Λογαριασμούς e-mail POP3: Επιλέξτε τον λογαριασμό σας και...

Διαγραφή e-mail από τον διακομιστή για να μην γεμίζει το mailbox - Outlook

Ρυθμίσεις για το Microsoft Outlook και λογαριασμούς e-mail τύπου POP3: Στο μενού Εργαλεία,...

Ρύθμιση E-Mail σε Outlook

Αρχικά, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τους απαραίτητους λογαριασμούς e-mail που χρειάζεστε...