Εγκατάσταση Philoxenos WHMCS Domains Reseller Module

Ο Φιλόξενος ακολουθώντας τον παλμό της εποχής και τις ανάγκες των πελατών του, δημιούργησε ένα module που σας δίνει την δυνατότητα μεταπώλησης ονομάτων domains στο σύστημα πελατών σας (WHMCS).
 
Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το module αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεών μας ώστε να σας ενεργοποιήσει λογαριασμό μεταπωλητή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Κατεβάζετε το Philoxenos WHMCS Domains Reseller και το αποσυμπιέζετε.
2. Το ανεβάζετε στον κεντρικό φάκελο της εγκατάστασης WHMCS που έχετε.
3. Από την διαχείριση του WHMCS σας θα πρέπει να μεταβείτε στο Setup → Products/Services → Domain Registrars και να ενεργοποιήσετε το module με ονομασία PhiloxenosDomains επιλέγοντας "activate".
4. Στα πεδία API Credentials θα πρέπει να συμπληρώστε το email σας και τον κωδικό API που έχετε λάβει από το τμήμα πωλήσεών μας.
5. Ανοίγετε το αρχείο  includes/additionaldomainfields.php του WHMCS σας και στο τέλος του, ακριβώς πριν από το ?> προσθέτετε τον παρακάτω κώδικα:
if(!defined('DS'))
define('DS',DIRECTORY_SEPARATOR);
$filename = dirname(__FILE__).DS.'..'.DS.'modules'.DS.'registrars'.DS.'PhiloxenosDomains'.DS.'PhiloxenosDomains.php';
if(file_exists($filename)){
require_once ($filename);
$fields = PhiloxenosDomains_GetDomainFields();
if(is_array($fields))
$additionaldomainfields = $fields;
}
Προσοχή σε μερικές εκδόσεις του WHMCS το αρχείο additionaldomainfields.php δεν έχει ?> στο τέλος, στην περίπτωση αυτή απλά κάνετε επικόλληση τον παραπάνω κώδικα στο τέλος του αρχείου.
  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;