Ενεργοποίηση High Availability και πλήρης ενσωμάτωσή του στο λειτουργικό σύστημα

Ενεργοποίηση High Availability και πλήρης ενσωμάτωσή του στο λειτουργικό σύστημα

Έπειτα από την επιτυχημένη δημιουργία του νέου σας Server, παρακαλούμε ανοίξτε ένα ticket μέσα από την Περιοχή Πελατών μας για να αιτηθείτε την ενεργοποίηση του HA (High Availability).

Στο τέλος των εργασιών θα χρειαστεί μια επανεκκίνηση του Server σας.

Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από τις προηγμένες λειτουργίες μίας HA clustered KVM υπηρεσίας, θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε πως έχετε εγκατεστημένο και ενεργό τον ACPI daemon στο νέο σας Server. 

Οι εγκαταστάσεις Windows (Auto και Manual installation) έχουν τον daemon ενεργοποιημένο. 

Οι εγκαταστάσεις Linux (auto installation) έχουν τον daemon προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο.

Το λειτουργικό Ubuntu Server έχει το acpid προεγκατεστημένο.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγκαταστήσετε χειροκίνητα ένα διαφορετικό διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα Linux, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους παρακάτω οδηγούς για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του ACPI daemon.

 

Για Debian 7 / Debian 8

  1. Εγκατάσταση του service:

sudo apt-get update

sudo apt-get install acpi

systemctl start acpid

  1. Ενεργοποίηση του service κατά το boot:

systemctl enable acpi

  1. Επανεκκινήστε τον server

Για CentOS 7

  1. Εγκατάσταση του service:
    yum install acpid

systemctl start acpid

2 . Ενεργοποίηση του service κατά το boot:

systemctl enable acpid

3. Επανεκκινήστε τον server

Αν έχετε κάποιο πακέτο Τεχνικής Υποστήριξης, μπορείτε να ανοίξετε ένα ticket μέσα από την Ασφαλή Περιοχή Πελατών μας και να αιτηθείτε την εγκατάσταση για το λειτουργικό σύστημα που έχετε επιλέξει. Η Τεχνική Ομάδα μας θα προχωρήσει με την διαδικασία εγκατάστασης το συντομότερο δυνατό.

  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Philoxenos Security

Ο Philoxenos παρέχει την δυνατότητα να προσθέσετε το πακέτο ασφάλειας "Philoxenos Security" στο...

Τρόποι πληρωμής

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής που δέχεται ο Φιλόξενος είναι: 1. Πληρωμή μέσω Paypal (μέσω του...

Αντίγραφα Ασφαλείας (backups)

Λογαριασμοί Φιλοξενίας - Μεταπωλητές  Σε όλους τους λογαριασμούς πακέτων φιλοξενίας, μεταπωλητών...

Επαναφορά root κωδικού σε Cloud Servers με λειτουργικό σύστημα Linux

Ο παρακάτω οδηγός περιγράφει την διαδικασία επαναφοράς του κωδικού του χρήστη root στα πακέτα...

Πως θα εξοφλήσετε το παραστατικό σας

1. Μπαίνετε στην Περιοχή Πελατών του Φιλόξενου στην διεύθυνση https://portal.philoxenos.com και...