Οδηγίες εγκατάστασης cPanel

Στον τρέχων οδηγό, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση του cPanel στον Server σας.

 

Εάν έχετε αγοράσει μια άδεια cPanel από τον Φιλόξενο, θα ενεργοποιηθεί εντός 30 λεπτών από την αγορά της.

 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης του cPanel, προτείνουμε να συμβουλευτείτε το άρθρο Προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση cPanel από την Γνωσιακή μας Βάση.

 

Προαπαιτούμενα:

 

 1. “Καθαρή” εγκατάσταση του CentOS 7 και πλήρως αναβαθμισμένη (yum -y update).

 

 1. Τα μεγέθη των partitions να πληρούν τις προδιαγραφές της cPanel:

α) Root partition (/)  : Grow to fill disk (40 GB προτεινόμενο, 20 GB ελάχιστο) & χρήση ext4 filesystem

β) SWAP partition :

i) Για RAM 2 GB ή λιγότερο - Ίσο με δυο φορές το μέγεθος της RAM του Server

ii)  Για RAM από 2 GB ως 4 GB - Ίσο με το μέγεθος της RAM του Server

iii) Για RAM 4 GB και πάνω - 4 GB 

 

 1. Το hostname του Server ( εκτελέστε την εντολή hostnamectl set-hostname για να το δείτε ) πρέπει να είναι ίδιο με το subdomain που έχετε επιλέξει για τον cPanel server σας. Αν δεν υπάρχει Α record για το subdomain πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης, το βάζουμε στο αρχείο /etc/hosts/ (ServerIP ServerHostname).

 2. Οι ρυθμίσεις δικτύου (κύρια IP μόνο) πρέπει να ρυθμιστούν για χρήση στατικής IP (όχι DHCP)

 

Βήματα εγκατάστασης: 

 

 1. Απενεργοποίηση firewall:

  1. systemctl stop firewalld.service

  2. systemctl disable firewalld.service

 

 1. Απενεργοποίηση NetworkManager:

  1. systemctl stop NetworkManager.service

  2. systemctl disable NetworkManager.service

  3. systemctl enable network.service

  4. systemctl start network.service

 

 1. Απενεργοποίηση SELinux:

  1. Στο αρχείο /etc/selinux/config , ρυθμίζουμε: SELINUX=disabled

 

 1. Εγκατάσταση Perl:

  1. yum -y install perl

 

 1. Επανεκκίνηση server 

  1. reboot

 

 1. Τρέχουμε την διαδικασία εγκατάστασης του cPanel, με την χρήση της παρακάτω εντολής. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 λεπτά. Προτείνουμε να την ξεκινήσετε μέσω του noVNC console ή με χρήση της εντολής screen

 

cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest

 

Αν  διαθέτετε κάποιο πακέτο τεχνικής υποστήριξης για τον server σας, μπορείτε να ανοίξετε ένα ticket μέσα από την Ασφαλή Περιοχή Πελατών μας στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, για να αιτηθείτε την εγκατάστασή του.

 

Οι Διαχειριστές μας θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση το συντομότερο δυνατό.

 • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

WHM Αλλαγή DNS με e-mails σε διαφορετικό διακομιστή

To άρθρο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μεταπωλητές με πρόσβαση στις ζώνες dns μέσω του WHM. Για να...

Δημιουργία Βάσης MySQL στο CPanel

1. Αφού συνδεθούμε με το cPanel, επιλέγουμε το MySQL Databases -> Create New Database 2. New...

Register Globals στην PHP

Στους servers του Philoxenos, για λόγους ασφαλείας η τιμή του register_globals είναι Off...

Αφαίρεση μπλοκαρίσματος IP από τείχος προστασίας

Σε όλους τους διακομιστές μας εκτελούνται συνεχείς έλεγχοι για προβλήματα ασφαλείας, μερικές όμως...

Cpanel Επίσημα άρθρα

Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε και να αξιοποιήσετε τον λογαριασμό CPanel σας στο έπακρο, θα...