Εγκατάσταση Ubuntu 12.04 server on KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Ubuntu 12.04 σε διακομιστή VPS-HA
 
Σημείωση: Λόγω της πλατφόρμας υψηλής διαθεσιμότητας, οι λειτουργίες "reboot", "shutdown" και "stop" μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης καθυστερούν. Για καλύτερη απόκριση στις λειτουργίες αυτές καλό είναι να εκτελούνται μέσα από το λειτουργικό σας σύστημα.
 
Αρχικά πρέπει να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας και να μεταβούμε στην περιοχή διαχείρισης προϊόντων και επιλέγουμε Προβολή Στοιχείων στην υπηρεσία που αντιστοιχεί στο KVM-HA VPS μας όπως στην παρακάτω εικόνα.
gen-01-products
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν χρήσιμα αρχεία και ρυθμίσεις στο VPS αυτό διότι θα γίνει πλήρη διαγραφή του.
 
1. RE-INSTALL
Ας συνεχίσουμε λοιπόν πατάμε στο κουμπί reinstall και στη σελίδα που μας ανοίγει επιλέγουμε την έκδοση Ubuntu 12.04 - Server και σαν πρώτη συσκευή εκκίνησης το cd-rom
u12.04-01_reinstall
 
 
2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μόλις πατήσουμε το κουμπί Reinstall θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη σελίδα διαχείρισης, εκεί πατάμε Reboot για να γίνει επανεκκίνηση και το VPS μας να ξεκινήσει από το cd-rom (ubuntu) που έχουμε επιλέξει.
Περιμένουμε 2-3 λεπτά και επιλέγουμε Console για να εισέλθουμε στην κονσόλα διαχείρισης, από την οποία και θα κάνουμε την εγκατάσταση.
 
Μόλις η κονσόλα ανοίξει θα δούμε την παρακάτω εικόνα
u12.04-02_language
 
Εδώ θα επιλέξουμε την γλώσσα εγκατάστασης που θέλουμε, στο παράδειγμα αυτό έχουμε επιλέξει Αγγλικά.
Η επόμενη επιλογή μας είναι "Install Ubuntu Server" και η εγκατάσταση θα ξεκινήσει.
 
3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η πρώτη ερώτηση μετά την Γλώσσα είναι αν θέλουμε να γίνει προσπάθεια ανίχνευσης πληκτρολογίου, επειδή δεν υπάρχει πραγματικά πληκτρολόγιο στο VPS μας καλό θα ήταν μην γίνει οπότε και επιλέγουμε όπως και στην παρακάτω εικόνα
u12.04-04_keyboard
 
 
4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Επόμενη επιλογή που θα δώσουμε έμφαση είναι η ρυθμίσεις δικτύου γιατί στην περίπτωση του VPS πρέπει να γίνουν από τις επιλογές και αυτό γιατί η αυτόματη ρύθμιση δικτύου δεν γίνεται με επιτυχία από το Ubuntu, μόλις λοιπόν φτάσουμε στην παρακάτω εικόνα
u12.04-05_network_auto_failed
 
 
Θα πρέπει να επιλέξουμε Continue και στη συνέχεια Configure Network Manualy, έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε τις ρυθμίσεις δικτύου που αντιστοιχούν στο VPS μας, για να γίνει αυτό θα πρέπει να τις γνωρίζουμε.
 
Στην σελίδα διαχείρισης του VPS μας και συγκεκριμένα στο Details υπάρχουν οι ρυθμίσεις αυτές όπως και στην παρακάτω εικόνα
u12.04-07_locate_ip
Με τις παραπάνω πληροφορίες λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε την εγκατάσταση συμπληρώνοντας τις ερωτήσεις σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.
Ρύθμιση διεύθυνσης IP
u12.04-08_network_ip
 
Ρύθμιση Subnet
u12.04-09_network_subnet
 
Ρύθμιση Gateway
u12.04-10_network_gateway
 
και τέλος ρύθμιση NameServers στους οποίους εμείς θα χρησιμοποιήσουμε της Google.
u12.04-11_nameservers
 
 
5. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ
Στη συνέχεια δίνουμε στο VPS μας ένα όνομα (hostname).
u12.04-12_hostname
 
 
και ένα domain name, αυτό δεν είναι απαραίτητο και μπορούμε να αφήσουμε το πεδίο αυτό κενό
u12.04-13_domainame
 
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Τα στοιχεία χρήστη είναι βασικά διότι σε όλες τις εκδόσεις Ubuntu δεν υπάρχει κωδικός για τον χρήστη root και έτσι ο αρχικός χρήστης που δημιουργούμε είναι ο διαχειριστής κάνοντας χρήση της εντολής sudo.
Δημιουργούμε έναν χρήστη και τον κωδικό του λοιπόν και τον σημειώνουμε σε ασφαλές μέρος.
u12.04-14_username u12.04-15_password
 
 
7. ΖΩΝΗ ΩΡΑΣ
Η ώρα είναι βασικό σε έναν διακομιστή linux να λειτουργεί σωστά.
Στη συνέχεια της εγκατάστασης ο οδηγός προσπαθεί να ανιχνεύσει βάση της διεύθυνσης ip που έχει το VPS μας την ζώνη ώρας αλλά αυτό λόγω του ότι οι διακομιστές μας είναι εκτός Ελλάδος ίσως δεν το θέλουμε, θα σας προτείναμε να επιλέξετε Athens όπως στην παρακάτω εικόνα
u12.04-16_timezone
 
 
8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΣΚΟΥ
Η διαμόρφωση του σκληρού δίσκου είναι κάτι που αλλάζει ανάλογα τις υπηρεσίες που θα υπάρχουν στον διακομιστή αυτόν, δεν μπορούμε να σας προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο όμως θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι swap με μέγεθος τουλάχιστον 512mb καλό θα ήταν να υπάρχει.
Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη διαμόρφωση όπου το ubuntu δημιουργεί ένα κεντρικό partition "/" και ένα swap ανάλογα το μέγεθος του δίσκου.
Εμείς στο παρακάτω παράδειγμα επιλέξαμε αυτόματη διαμόρφωση (guided) χωρίς LVM
u12.04-17_hard_disk u12.04-18_hard_disk2
 
 
9. PROXY
Δεν θα σας προτείναμε την χρήση proxy εκτός αν υπάρχει λόγος, θα σας προτείναμε να μείνει κενό.
u12.04-19_proxy
 
 
10. UPDATES
Εδώ επιλέγουμε αν θέλουμε ή όχι να γίνονται αυτόματα ενημερώσεις στο λειτουργικό μας σύστημα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί του είπαμε να γίνονται οι ενημερώσεις ασφαλείας αυτόματα.
u12.04-20_updates
 
 
11. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ανάλογα την χρήση του VPS μας πρέπει να επιλέξουμε τις υπηρεσίες που θέλουμε να εγκατασταθούν ή να τις κάνουμε αργότερα από την γραμμή εντολών. Σε κάθε περίπτωση για να μπορούμε να συνδεθούμε στο VPS μας η εγκατάσταση OpenSSH Server είναι απαραίτητη.
u12.04-21_choose_services
 
 
12. GRUB
Ο grub είναι υπεύθυνος για την σωστή εκκίνηση του VPS μας πρέπει να επιλέξετε Yes όπως στην παρακάτω εικόνα.
u12.04-22_grub
 
 
13. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Τέλος θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του συστήματός μας
u12.04-23_reboot
 
 
14. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για να μπορέσει το VPS μας να ξεκινήσει σωστά θα πρέπει να μεταβούμε και πάλι στο Reinstall όπως στο κεφάλαιο ένα μόνο που αυτή τη φορά επιλέγουμε για πρώτη συσκευή εκκίνησης τον Σκληρό Δίσκο μας όπως στην παρακάτω εικόνα, πατάμε reinstall και στη συνέχεια reboot για να γίνει επανεκκίνηση του VPS μας.
u12.04-24_reinstall_hdd
Στη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας η κονσόλα θα σταματήσει να λειτουργεί λόγω του reboot και έτσι θα πρέπει να ξανά συνδεθούμε.
 
15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (για αποφυγή προβλήματος)
Στο ubuntu 12.04 υπάρχει ένα πρόβλημα συμβατότητας με τα KVM και συγκεκριμένα με την κάρτα γραφικών τους κάτι που αν δεν προσέξουμε πιθανόν να μας "παγώνει" στο σύστημα στην εκκίνηση.
Αυτό φυσικά μπορεί να λυθεί με μερικές εντολές, συγκεκριμένα:
Συνδεόμαστε στο VPS μας και εκτελούμε την εντολή:
sudo nano /etc/default/grub
και μας ανοίγει το αρχείων ρυθμίσεων του grub, εντοπίζουμε την γραμμή που περιέχει το κείμενο:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = ""
και το αλλάζουμε σε:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "nomodeset"
Χρησιμοποιούμε CTRL + O για αποθήκευση και CTRL + X για έξοδο από το nano και εκτελούμε την παρακάτω εντολή:
sudo update-grub
Μόλις αυτή ολοκληρωθεί κάνουμε επανεκκίνηση με την εντολή:
sudo reboot
 
16. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ACPID
Ο acpid είναι απαραίτητος για την σωστή λειτουργία του reboot και shutdown σε συνδυασμό με το High Availability.
Προσφέρει ασφαλή τρόπο κλεισίματος του Cloud Server σας βοηθώντας να αποφευχθούν πιθανά corruptions του σκληρού δίσκου από απότομο κλείσιμο αλλά και επιταχύνοντας αισθητά τις ενέργειες αυτές.
Σε γραμμή εντολής του Cloud Server μας εκτελούμε τις παρακάτω εντολές:
apt-get install acpid
update-rc.d acpid enable
/etc/init.d/acpid start
  • 0 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Εγκατάσταση CentOS 6.5 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού CentOS σε διακομιστή VPS-HA...

Windows 2008/2012 Εγκατάσταση Ping Service

Για την καλή λειτουργία του high availability σε διακομιστή με Windows 2008/2012 είναι απαραίτητη...

Εγκατάσταση Debian 7 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Debian 7 σε διακομιστή VPS-HA...

Εγκατάσταση Ubuntu 13.10 σε KVM-HA

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει βήμα - βήμα την εγκατάσταση λειτουργικού Ubuntu 13.10 σε διακομιστή...