Επαναφορά root κωδικού σε Cloud Servers με λειτουργικό σύστημα Linux

Ο παρακάτω οδηγός περιγράφει την διαδικασία επαναφοράς του κωδικού του χρήστη root στα πακέτα Cloud Servers με λειτουργικό σύστημα Linux.
Σημείωση: Για να εκτελέσετε τον οδηγό σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνδεθείτε στο VPS/Cloud Server με Console από την περιοχή πελατών (Υπηρεσίες/Οι υπηρεσίες μου , Προβολή στοιχείων για το VPS/Cloud server που σας ενδιαφέρει, και στο Control Panel διαλέγετε το VNC Console ) .

CentOS 6

1) Στο παράθυρο του Console διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα

2) Όταν επανεκκινήσει και δείτε το μήνυμα "Press any key to enter the menu" πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, επιλέξτε την βασική επιλογή εκκίνησης (συνήθως η πρώτη) και πατήστε το πλήκτρο e

3) Στις επόμενες επιλογές διαλέγετε αυτή που ξεκινάει ως: kernel /boot/vmlinuz και πατάτε το πλήκτρο e. Στο τέλος του κειμένου που βλέπετε αφήνετε ένα κενό, γράφετε 1 ή s και πατάτε Enter. Φροντίζετε να είναι πάλι επιλεγμένη αυτή η γραμμή και πατάτε το πλήκτρο b

4) Όταν ξεκινήσει το μηχάνημα θα δείτε το παρακάτω παράθυρο

centos6_1

5) Δίνετε την εντολή passwd root και μετά δύο φορές τον κωδικό που θέλετε. Έπειτα διαλέγετε Send Ctrl+Alt+Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα. Ο κωδικός σας πλέον έχει αλλάξει και είναι αυτός που ορίσατε.CentOS 7

1) Στο παράθυρο του Console διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα

2) Διαλέγετε την επιλογή CentOS Linux και πατάτε το πλήκτρο e

3) Εντοπίζετε την γραμμή που ξεκινάει ως linux16 /boot/vmlinuz και αντικαθιστάτε την λέξη ro με το κείμενο rw init=/sysroot/bin/sh , όπως και στις εικόνες. Στην συνέχεια πατάτε ή CTRL+X ή F10 ώστε να ξεκινήσει το σύστημα.

centos7_1  centos7_2

4) Όταν ξεκινήσει το σύστημα δώστε την εντολή chroot /sysroot , όπως στην παρακάτω εικόνα

centos7_3

5) Δώστε την εντολή passwd root και στην συνέχεια βάζετε δύο φορές τον νέο κωδικό. Έπειτα διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα.Ο κωδικός σας πλέον έχει αλλάξει και είναι αυτός που ορίσατε.Fedora Core 20

1) Στο παράθυρο του Console διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα

2) Διαλέγετε την γραμμή που ξεκινάει ως vmlinuz- και πατάτε το πλήκτρο e

3) Βρίσκετε την γραμμή που ξεκινάει ως kernel /boot/vmlinuz και πατάτε το πλήκτρο e, όπως στην εικόνα

fedora1

4) Αντικαθιστάτε το κείμενο ro που τονίζεται στην παραπάνω εικόνα με το rw init=/sysroot/bin/bash και πατάτε enter. Φροντίζετε να είναι πάλι επιλεγμένη αυτή η γραμμή και πατάτε το πλήκτρο b

5) Όταν ξεκινήσει το μηχάνημα δώστε την εντολή chroot /sysroot , όπως στην εικόνα

fedora2

6) Δώστε την εντολή passwd root και στην συνέχεια βάζετε δύο φορές τον νέο κωδικό. Έπειτα διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα.Ο κωδικός σας πλέον έχει αλλάξει και είναι αυτός που ορίσατε.Debian 7 64bit

1) Στο παράθυρο του Console διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα

2) Διαλέγετε την γραμμή που ξεκινάει ως vmlinuz- και πατάτε το πλήκτρο e

3) Βρίσκετε την γραμμή που ξεκινάει ως kernel /boot/vmlinuz και πατάτε το πλήκτρο e, όπως στην εικόνα

debian1

4) Αντικαθιστάτε το κείμενο ro που τονίζεται στην παραπάνω εικόνα με το rw init=/bin/bash και πατάτε enter. Φροντίζετε να είναι πάλι επιλεγμένη αυτή η γραμμή και πατάτε το πλήκτρο b

5) Όταν ξεκινήσει το μηχάνημα θα δείτε την παρακάτω εικόνα και θα πρέπει να πατήσετε enter ώστε να εμφανιστεί η γραμμή
root@(none):/#

debian2  debian3

6) Δώστε την εντολή passwd root και στην συνέχεια βάζετε δύο φορές τον νέο κωδικό. Έπειτα διαλέγετε Send Ctrl-Alt-Del ώστε να κάνετε επανεκκίνηση το μηχάνημα. Ο κωδικός σας πλέον έχει αλλάξει και είναι αυτός που ορίσατε.

  • 5 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Philoxenos Security

Ο Philoxenos παρέχει την δυνατότητα να προσθέσετε το πακέτο ασφάλειας "Philoxenos Security" στο...

Τρόποι πληρωμής

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής που δέχεται ο Φιλόξενος είναι: 1. Πληρωμή μέσω Paypal (μέσω του...

Αντίγραφα Ασφαλείας (backups)

Λογαριασμοί Φιλοξενίας - Μεταπωλητές  Σε όλους τους λογαριασμούς πακέτων φιλοξενίας, μεταπωλητών...

Πως θα εξοφλήσετε το παραστατικό σας

1. Μπαίνετε στην Περιοχή Πελατών του Φιλόξενου στην διεύθυνση https://portal.philoxenos.com και...

Διαχείρηση αιτημάτων υποστήριξης

1. Μπαίνετε στην Περιοχή Πελατών του Φιλόξενου στην διεύθυνση https://portal.philoxenos.com και...